Завршни испит

Полагање и припрема

Завршни испит који те очекује у јуну је твој први велики тест.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак 22.марта 2024. године и у суботу 23.марта 2024.године, а завршни испит у понедељак 17.јуна 2024. године, у уторак 18.јуна 2024. године и у среду 19.јуна 2024.године.

На завршном испиту ученици решавају три теста:

  1. из српског (односно матерњег језика),
  2. из математике,
  3. из предмета који ученик изабере

(један од пет: биологија, географија, историја, физика и хемија).

На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 14 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика и математике и 12 бодова на трећем тесту.

Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи са бројем четири (4).

На основу општег успеха од шестог до осмог разреда кандидат може да оствари највише 60 бодова.

Кандидат може да оствари укупно највише 100 бодова по основама успеха на завршном испиту и општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе.

Право на рангирање ради уписа у гимназију и стручну школу у четворогодишњем трајању стиче кандидат који је остварио укупно најмање 50 бодова по основу успеха на завршном испиту и општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе.

ОПШТИ УСПЕХ (60 бодова) + ЗАВРШНИ ИСПИТ (40 бодова) = УКУПНО 100 бодова

ОПШТИ УСПЕХ (просек 6. + 7. + 8. разред) х 4 = до 60 бодова

ЗАВРШНИ ИСПИТ (српски (мах 14 бодова) + математика (мах 14 бодова) + изборни предмет (мах 12 бодова)) = до 40 бодова

Све податке о ученичким постигнућима који су од значаја у поступку спровођења завршног испита, пријемног испита и уписа у средњу школу, ученик и његов родитељ/законски заступник, могу претражити преко портала који је посвећен упису у средњу школу чији садржај ажурира Министарство - mojasrednjaskola.gov.rs

Такође, портал нуди још додатних, односно значајних информација о упису у гимназију или средњу стручну школу.

МЕРИЛА И НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА ЗА УПИС У ГИМНАЗИЈУ ИЛИ СТРУЧНУ ШКОЛУ

Редослед кандидата за упис у гимназију или стручну школу у четворогодишњем и трогодишњем трајању утврђује се на основу:

1) успеха на завршном испиту,

2) општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе,

3) резултата које су кандидати постигли на такмичењима у основној школи.

Редослед кандидата за упис у школе за које се полаже пријемни испит утврђује се на основу:

1) успеха на завршном испиту,

2) општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе,

3) успеха на пријемном испиту,

4) резултата које су кандидати постигли на такмичењима у основној школи.

            Након завршног испита, попуњава се листа са 20 школа које је ученик изабрао. На листу је најпре уписује она школа коју ученик највише жели да упише, а затим све остале. У зависности од успеха који буде постигнут у основној школи, завршном испиту и успеха на међународним и државним такмичењима, ученик ће уписати прву школу са листе за коју ће имати довољан број поена (у односу на конкуренте – односно ученике који су се такође одлучили за исту школу/смер).

            Наш савет за ученике јесте да редовно уче, да се потруде око своје просечне оцене (успех од шестог, седмог и осмог разреда) и да искористе могућност ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ у осмом разреду, која им поред редовне наставе омогућава целовитију припрему за ЗАВРШНИ ИСПИТ.


Није само битно у коју школу идеш, већ и са киме. Опет, у зависности од тога како урадиш пријемни, могу да ти се десе две ситуације: