Јавне
набавке

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА 2021
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - АДАПТАЦИЈА ШКОЛЕ И УКЛАЊАЊЕ ПРЕПРЕКА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМBuy now