Јавне
набавке

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ


ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА 2021
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - АДАПТАЦИЈА ШКОЛЕ И УКЛАЊАЊЕ ПРЕПРЕКА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ