Наши
запослени

 

Упознајте се са запосленима у нашој школи

 

ДИРЕКТОР

 • Биљана Обрадовић


СЕКРЕТАРИЈАТ

 • Секретар : Раденко Поповић


СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

 • Психолог : Весна Старчевић
 • Педагог: Виолета Зечевић
 • Библиотекарка: Ана Бујић


НАСТАВНО ОСОБЉЕ

 • Разредна настава: Биљана Стојановић, Весна Малиновић, Слободан Добросављевић, Милена Танасић, Снежана Обрадовић, Гордана Поповић, Љиљана Младеновић, Виолета Мијаиловић, Дубравка Давидовић, Виолета Мијатовић, Анкица Лончаревић, Светлана Јовановић, Дуња Јовић, Дарко Јовановић
 • Продужен боравак: Марија Маслаћ Бјелица
 • Предметна настава :
  • Српски језик : Виолета Дидановић, Весна Павловић, Славица Симић
   Енглески језик: Марина Живановић, Марина Катић, Катарина Ранковић Тришић, Бранислава Дилберовић
   Музичка култура: Борислав Васиљевић
   Ликовна култура: Нада Старчевић
   Историја: Данијела Луковић, Стефан Марковић
   Географија: Горан Блажевић
   Физика: Јелена Васић
   Математика: Никола Адамовић, Ивана Коњевић, Биљана Иванковић
   Биологија: Маријана Маринковић, Маријана Митић Шиник, Снежана Станишић
   Хемија: Невена Вујић, Маријана Маринковић
   Техника и технологија: Љубица Милутиновић, Сања Зелић
   Информатика и рачунарство: Биљана Дајић
   Физичко и здравствено васпитања: Биљана Павловић , Ненад Симоновић, Драган Живановић
   Руски језик: Радмила Поломац Прелић, Милош Пупавац
   Грађанско васпитање: Радина Бабић
   Верска настава: Неда Несторовић, Александар Гајић


РАЧУНОВОДСТВО

 • Шеф рачуноводства: Зорица Ћурчић
 • Референт за финансијско-рачуноводствене послове: Милина Здрујић


ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

 • Јовица Лончаревић, Слободан Илић, Радмила Муцић, Маја Вукосављевић, Вера Илић, Милена Пауновић, Стојна Новаковић, Ката Стаменић, Мила Калинчевић, Станојка Јовичић, Катица Пантелић