Наши
запослени

 

Упознајте се са запосленима у нашој школи

 
  ДИРЕКТОР
 • Биљана Обрадовић

  СЕКРЕТАРИЈАТ
 • Секретар : Раденко Поповић

  СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
 • Психолог : Весна Старчевић
 • Педагог: Виолета Зечевић
 • Библиотекарка: Ана Бујић

  НАСТАВНО ОСОБЉЕ
 • Разредна настава: Биљана Стојановић, Весна Малиновић, Слободан Добросављевић, Милена Танасић, Снежана Обрадовић, Гордана Поповић, Љиљана Младеновић, Виолета Мијаиловић, Дубравка Давидовић, Виолета Мијатовић, Анкица Лончаревић, Светлана Јовановић, Дуња Јовић
 • Продужен боравак: Дарко Јовановић, Наташа Томић
 • Предметна настава :
  • Српски језик : Бонка Вукосављевић, Весна Павловић, Славица Симић
   Енглески језик: Марина Живановић, Марина Катић, Катарина Ранковић Тришић, Бранислава Дилберовић
   Музичка култура: Борислав Васиљевић
   Ликовна култура: Нада Старчевић
   Историја: Данијела Луковић, Стефан Марковић
   Географија: Горан Блажевић, Јелена Тошић
   Физика: Јелена Васић
   Математика: Никола Адамовић, Ивана Коњевић, Биљана Иванковић
   Биологија: Маријана Маринковић, Маријана Митић Шиник, Снежана Станишић
   Хемија: Невена Вујић
   Техника и технологија: Љубица Милутиновић, Сања Зелић
   Информатика и рачунарство: Биљана Дајић
   Физичко и здравствено васпитања: Биљана Павловић , Ненад Симоновић, Драган Живановић
   Руски језик: Радмила Поломац Прелић, Милош Пупавац
   Грађанско васпитање: Радина Бабић
   Верска настава: Неда Несторовић, Сава Гајић

  РАЧУНОВОДСТВО
 • Шеф рачуноводства: Зорица Ћурчић
 • Референт за финансијско-рачуноводствене послове: Милина Здрујић

  ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
 • Љубомир Шоботовић, Слободан Илић, Радмила Муцић, Маја Вукосављевић, Вера Илић, Милена Пауновић, Стојна Новаковић, Ката Стаменић, Мила Калинчевић, Станојка Јовичић, Катица Пантелић