Наши
запослени

 

Упознајте се са запосленима у нашој школи

 

НАСТАВНИ КАДАР

 

Разредна настава:

 

Редни број

Име и презиме

1.

Биљана Стојановић

2.

Весна Малиновић

3.

Слободан Добросављевић

4.

Милена Танасић

5.

Снежана Обрадовић

6.

Гордана Поповић

7.

Љиљана Младеновић

8.

Виолета Мијаиловић

9.

Дубравка Давидовић

10.

Виолета Мијатовић

11.

Анкица Лончаревић

12.

Светлана Јовановић

13.

Дарко Јовановић

14.

Марија Маслаћ Бјелица

15.

Дуња Јовић

16.

Јелена Тодоровић

 

Продужени боравак

17.

Наташа Томић

18.

Ивана Станчић

 

 

Предметна настава:

 

Редни број

Име и презиме наставника

Предмет

1.

Весна Димитријевић

Српски језик и књижевност

2.

Славица Симић

Српски језик и књижевност

3.

Марина Живановић

Енглески језик

4.

Бранислава Диблеровић

Енглески језик

5.

Катарина Ранковић Тришић/Андријана Смиљковић

Енглески језик

6.

Радмила Поломац Прелић

Руски језик

7.

Борислав Васиљевић

Музичка култура

8.

Нада Старчевић

Ликовна култура

9.

Биљана Иванковић

Математика

10.

Ивана Коњевић

Математика

11.

Марија Срећковић

Математика / Информатика и рачунарство

12.

Јелена Васић

Физика

13.

Невена Вујић

Хемија

14.

Снежана Станишић

Биологија

15.

Маријана Маринковић

Биологија / Хемија

16.

Маријана Митић Шиник

Биологија

17.

Љубица Милутиновић

Техника и технологија

18.

Сања Зелић

Техника и технологија

19.

Биљана Дајић

Информатика и рачунарство

20.

Горан Блажевић

Географија 

21.

Данијела Луковић

Историја

22.

Неда Несторовић

Верска настава

23.

Александар Гајић

Верска настава

24.

Радован Станишић

Верска настава

25.

Радина Бабић

Грађанско васпитање

26.

Ненад Симоновић

Физичко и здравствено васпитање

27.

Биљана Павловић

Физичко и здравствено васпитање

28.

Драган Живановић

Физичко и здравствено васпитање

 

 

ВАННАСТАВНИ КАДАР

 

Редни број

Име и презиме

Послови на којима ради

1.

Биљана Обрадовић

Директор школе

2.

Весна Старчевић

Психолог

3.

Катарина Вељковић

Педагог

4.

Ана Бујић

Библиотекар

5.

Раденко Поповић

Секретар школе

6.

Зорица Ћурчић

Шеф рачуноводства

7.

Милина Здујић

Референт за финансијско-рачуноводствене послове

8.

Јовица Лончаревић

Домар/Мајстор одржавања

9.

Слободан Илић

Домар/Мајстор одржавања

10.

Вера Илић

Чистачица

11.

Рада Муцић

Чистачица

12.

Ката Стаменић

Чистачица

13.

Стојна Новаковић

Чистачица

14.

Маја Вукосављевић

Чистачица

15.

Милена Пауновић

Чистачица

16.

Мила Калинчевић

Чистачица

17.

Катица Пантелић

Чистачица

18.

Станојка Јовичић

Чистачица