Ученички парламент чине по два представника  одељенских заједница седмог и осмог разреда, које предлаже и бира одељенска заједница. Ученички парламент ОШ "Живојин Перић" чини 14 чланова. У школи се организује Ученички парламент ради давања мишљења и предлога о правилима понашања,мерама безбедности, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, ваннаставним активностома, учешћу на спортским и другим такмичењима,школским манифестацијама, пројектима и другим питањима. Представници парламента активно учествују у процесу самовредновања рада школе кроз процену тренутног стања и давања предлога за унапређивање рада. Чланови парламента дају предлоге за побољшање међусобних односа и сарадње на свим нивоима. Изабрани чланови парламента редовно се укључују у рад Школског одбора у циљу давања мишљења о свим питањима значајним за живот и рад школе.

image001

Галерија

team1
team2
team3
team4
team5
team6

Јавите нам се:

ОСНОВНА ШКОЛА "ЖИВОЈИН ПЕРИЋ"

Ваљевски пут бб

11507 Стублине

011-8791-303